Zarząd Rady Rodziców Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015

                                                                                                                                                                    


Przewodnicząca: Aneta Mazur

Z-ca przewodniczącej: Edyta Drak
Skarbnik: Agnieszka Rutkowska
Sekretarz: Robert Florek
Członkowie Zarządu: Zbigniew Gumułka


Komisja Rewizyjna:
Zbigniew Rawecki
Anna Szwej

Dorota Konieczna