MISJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą, która opiera swoją pracę na szacunku dla człowieka, tradycji i rodziny. Zapewniamy wszechstronny rozwój osobowości ucznia. Uczymy kreatywnego myślenia. Nasi podopieczni przejawiają chęci do działania. Są aktywni i odpowiedzialni. Kształcimy i wychowujemy swoich uczniów tak, aby mogli sprostać wyzwaniom dnia jutrzejszego. Staramy się zachować ”złoty środek”  w stosowaniu tradycyjnych i nowoczesnych form i metod pracy. Realizacji naszej misji służy tworzenie sprawnie działającej koalicji uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkoły i lokalnej społeczności, czyli wszystkich grup, które powinny być zaangażowane do współpracy w działaniach zmierzających do ciągłego doskonalenia pracy gimnazjum. Działaniom tym przyświecają następujące cele: dbałość o jakość procesu nauczania i wychowania, doskonalenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, rozwijanie bazy dydaktycznej, podtrzymywanie dobrych kontaktów ze środowiskiem lokalnym. Przyjęcie w 2005r. imienia Jana Pawła II, a w 2009r. sztandaru potwierdza, że nasze gimnazjum tworzy ofertę edukacyjną w oparciu o wartości, jakie przekazał nam Papież. Chcemy spełniać nadzieje naszego Patrona pokładane w młodzieży oraz wprowadzać w nauce i pracy Jego wezwanie do tego, aby wymagać od siebie, choćby inni od nas nie wymagali.


Gimnazjum jest szkołą obwodową dla młodzieży z terenu gminy Żarnowiec, ale chętnie otwiera swe podwoje także dla uczniów spoza obwodu.

W 2005 r. Gimnazjum przyjęło imię najwybitniejszego z Polaków – Jana Pawła II, a w 2009 r. sztandar z wizerunkiem naszego Patrona.


altaltalt


Zajęcia odbywają się w wyposażonych w pomoce dydaktyczne salach lekcyjnych, pracowni informatycznej, dużej i małej sali gimnastycznej oraz na nowoczesnym boisku sportowym ze sztuczną nawierzchnią.

alt

alt

alt

alt


altSale lekcyjne zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt (m.in. tablice multimedialne), który umożliwia wykorzystywanie podczas zajęć nowych technologii informatycznych ICT, co z pewnością wpływa na atrakcyjność i skuteczność nauczania. Zakupiono także wiele nowych pomocy dydaktycznych.

Wykwalifikowani nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym zapewniają sprawną i efektywną realizację procesu dydaktyczno – wychowawczego. W naszej szkole uczniowie uczą się dwóch języków obcych, są to: język angielski oraz język niemiecki.


Nasze gimnazjum oferuje uczniom wszystkich klas bardzo bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Planujemy zajęcia w kołach tematycznych, takich jak: koło języka angielskiego oraz języka niemieckiego, kawiarenka internetowa, koło polonistyczno - dziennikarskie, koło historyczne, koło artystyczne, koło geograficzne, koło matematyczne, koło artystyczno - wokalne, koło biologiczno - chemiczne, koło biblijno - liturgiczne, SKS piłka siatkowa, SKS piłka ręczna. Realizujemy także zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w małych, liczących 2 - 5 osób grupach. Są to zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego, polskiego, matematyki, fizyki, chemii.

altaltalt


Uczniowie dowożeni są na zajęcia szkolnym autobusem.

altW Gimnazjum funkcjonuje stołówka oferująca uczniom gorące posiłki wydawane w godzinach 10.00 – 12.00. Posiłek stanowi jednodaniowy obiad w cenie 2,50 zł


W szkole paltowstał Szkolny Ośrodek Karier wyposażony w stanowiska komputerowe z nowoczesnym oprogramowaniem.  SZOK funkcjonuje codziennie od poniedziałku do piątku. Uczniowie zdobywają tam wiedzę i umiejętności niezbędne do odnalezieniaswojego miejsca na drodze kariery zawodowej. Pomagają im w tym: pedagog, wychowawcy oraz doradca zawodowy.

Uczniowie pozostają pod stałą opieką podczas lekcji, przerw oraz w czasie zajęć świetlicowych. W celu poprawy bezpieczeństwa korytarze, sale lekcyjne oraz teren wokół budynku szkoły jest monitorowany.altalt