REKRUTACJA


Rodzice (prawni opiekunowie) kandydatów do pierwszej klasy gimnazjum  w godz. 9.00 - 13.00 od poniedziałku do piątku w sekretariacie Gimnazjum Publicznego im Jana Pawła II w Żarnowcu składają:

  1. do 21 maja 2015 r. kartę zgłoszenia ucznia do gimnazjum (uczniowie zamieszkali na terenie gminy Żarnowiec) lub wniosek o przyjęcie ucznia do gimnazjum (uczniowie zamieszkali poza terenem gminy Żarnowiec) - karty oraz wnioski do pobrania poniżej oraz w sekretariacie szkoły),
  2. do 30 czerwca 2015 r.  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia OKE o wynikach sprawdzianu.

Poniżej znajdują się dokumenty dla kandydatów niezbędne w procesie rekrutacji do Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu.