9 - 11 marca REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
czwartek, 05 marca 2015 09:47

alt

HARMONOGRAM REKOLEKCJI w roku szkolnym 2014/2015
9 marca (poniedziałek),11 marca (środa):
godz. 8.00 – 9.10/20 zajęcia bez zmian
godz. 9.30 msza św. i nauka rekolekcyjna dla uczniów Gimnazjum i ZS RCKU
godz. 10.30 odwóz spod szkoły
10 marca (wtorek)
godz. 8.00 – 9.10/20 zajęcia bez zmian
godz. 9.30 msza św. i nauka rekolekcyjna dla uczniów Gimnazjum i ZS RCKU
 godz. 10.30 – projekcja filmu w domu kultury
 po filmie, ok godz. 12.30 - odwóz spod szkoły
Podczas rekolekcji, tj. od momentu przyjazdu uczniów do szkoły do momentu odjazdu do domu, uczniowie pozostają pod stałą opieką nauczycieli, którzy w danym dniu i o danej godzinie mają przydzielone zajęcia z daną klasą zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć lub ewentualnych zastępstw. W przypadku konieczności oczekiwania części uczniów na autobus nauczyciele prowadzą zajęcia opiekuńcze z daną klasą do czasu odjazdu wszystkich uczniów.