Grono pedagigiczne szkoły:                                                                                                                      

Iwona Karoń - dyrektor szkoły, język polski

Dorota Barczyk - geografia, technika, pedagog szkolny

Angelika Chuchro - język angielski

Elżbieta Ciapa - wychowanie do życia w rodzinie

Magdalena Dachowska - zajęcia rewalidacyjne

Miłosz Dyszkiewicz - wychowanie fizyczne

Łucja Grabowska - wychowanie fizyczne, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

Marta Kamińska - matematyka

Katarzyna Kornaś - muzyka, zajęcia artystyczne

Wiesława Kowalczyk - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski

Tomasz Lewandowski - wychowanie fizyczne

Dorota Maj - matematyka, fizyka

Joanna Mendak - plastyka, zajęcia artstyczne

Ilona Moszczowska - język angielski

Joanna Szasta - bilogia, chemia

Daria Węglarz - język niemiecki

ks. Andrzej Wojtasiński - religia

Beata Wrzesień - język polski, historia

alt