Linki do przydatnych stron internetowychOficjalna strona internetowa Gminy Żarnowiec - www.zarnowiec.pl


Kuratorium Oświaty w Katowicach - www.kuratorium.katowice.pl


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie - www.oke.jaworzno.pl  


Ministerstwo Edukacji Narodowej - www.men.gov.pl


Ministerstwo Sportu i Turystyki - www.msport.gov.pl


Oficjalna strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Haliny Grabowskiej "Zety" w Chlinie - www.chlina.pl


Oficjalna strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowcu - www.spzarnowiec.pl


Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Pawła II w Żartnowcu - www.zsr.zarnowiec.fm.interia.plOgólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - www.niebieskalinia.pl


Helsińska Fundacja Praw Człowieka - www.hfhrpol.waw.pl


Rzecznik Praw Dziecka - www.brpd.gov.pl


Dziecko w sieci - www.dzieckowsieci.pl


Strona internetowa mgr Ilony Moszczowskiej (język angielski) - www.my-english.edu.pl